กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      28 คน

สถิติเดือนนี้:   72 คน

สถิติปีนี้:        329 คน

สถิติทั้งหมด: 19129 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดื

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศน.ศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ได้ออกปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภ...
    เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ก

23 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน, ผอ.พูนศักดิ์  อินหาดกรวด และศน.อุบลรัตน์  ออกเก็บข้อมูล...
    ติดตามและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลุ่มเครือข

23 มี.ค.61 คณะกรรมการโดยท่านรองฯ เสด็จ ,ผอ.ธนวรรธน์ ,ศน.มณีวรรณ และ ศน.เพ็ญศิริ ออกติดตามและเก็บข...
     คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่3

วันนี้ 23มีค.61 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ณ รร.บ้านโกทา รร....
    นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเคร

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯรังสฤษฎ์ ผอ. ไวยากรณ์    ศน.บุษรา   ศน.มิตรชัย  ออกเก็บข้อมูลประเมินป...
    นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ อำเภอพระ

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน และคณะกรรมการฯ ออกเก็บข้อมูลประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบ...
    การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิ

การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเท...
    การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ของท่าน ผอ.สพป.ขอ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ปร...
    การประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนพัฒนาครูแกนนำภาษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ทุก...
    การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ภูมิพัทธ ...
    ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน มิถุนายน 59

วันที่ 1 มิถุนายน 59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้จัดประชุ...
    การอบรมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดทำรายงานประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการอ...
อ่านข่าวทั้งหมด...