กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      27 คน

สถิติเดือนนี้:   71 คน

สถิติปีนี้:        328 คน

สถิติทั้งหมด: 19128 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
แนะนำทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ศิริกุล นามศิริ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
Tel. 084-7882836
e-mail : papong_49@hotmail.com
    นายสมหวัง บุญสิทธิ์

ชื่อ-สกุล : นายสมหวัง  บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
เบอร์โทร: 081-5921213
e-mail : drwang_boonsit@hotmail.com
...
    นายประสงค์ บุญมา

ชื่อ-สกุล : นายประสงค์  บุญมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 081-592-2206...
    นางสุดสงวน กลางการ

ชื่อ-สกุล  นางสุดสงวน กลางการ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร : 098-995-6232
...
    นายมิตรชัย มั่งคั่ง

ชื่อ-สกุล : นายมิตรชัย มั่งคั่ง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เบอร์โทร : 095-652-6842

...
    นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์

ชื่อ-สกุล : นางสาวพงษ์ลัดดา  รักษ์ณรงค์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 081-768-4593
...
    นายวราวุธ ปัทถาพงษ์

ชื่อ-สกุล : นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
เบอร์โทร : 081-054-7070
...
    นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน

ชื่อ-สกุล : นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทร : 089-278-4228

...
    นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนกกาญจน์  ตุไตลา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์)
เบอร์โทร : 093-389-6495
...
    นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สพฐ.
เบอร์โทร 089-7129297
E-mail : supra2047@esdc.go.th
...
    นางสาวสุกัญญา มาชำนิ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 089-418-0088
...
    นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา

ชื่อ-สกุล : นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 088-562-8059
...
    นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง

ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) และ คอมพิวเตอร์
เบอร์โทร: 089-617-3001
...
    นางสาวกชพร จันทนามศรี

ชื่อ-สกุล : นางสาวกชพร  จันทนามศรี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : ปฐมวัย
เบอร์โทร : 095-198-2286
...
    นางสาวพรชนก เหล่าเทพ

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรชนก  เหล่าเทพ ช่วยราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 095-486-5929
...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...