กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      25 คน

สถิติเดือนนี้:   69 คน

สถิติปีนี้:        326 คน

สถิติทั้งหมด: 19126 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
 

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ของท่าน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1


เมื่อ [2018-03-06 03:22:20]

ข้อค้นพบที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำ AREA ที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม) ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวันนี้ไปที่โรงเรียนบ้านศิลาและบ้านเต่านอ โดยในภาพรวมพบว่า โรงเรียนทั้งสองเป้็นโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรในการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเต่านอ และนักเรียนมีแนวโน้มลดลงทุกปี อาจเนื่องมาจากชุมชนขนาดเล็กและผู้ปกครองบางส่วนก็ส่งลูกหลานมาเรียนในเมือง (เอกชน) ทำให้จำนวนนักเรียนในโรงเรียนลดลงทุกปี ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนได้รายงานสภาพโดยทั่วไปให้ท่าน ผอ.สพป.ขก.1 ทราบ และท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของห้องสมุดโรงเรียนให้ปรับปรุงและกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาใช้ด้วย

สิ่งที่จะนิเทศติดตามครั้งถัดไป


สรุปการนิเทศโดยย่อ


ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ


ภาพหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
7).
ดูขนาดภาพจริง
8).
ดูขนาดภาพจริง
9).
ดูขนาดภาพจริง
10).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่