กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   26 คน

สถิติปีนี้:        26 คน

สถิติทั้งหมด: 18464 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลO-NET61

โดย:bemler เมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เวลา22:23:40

ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา

โดย:ผอ.ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา06:44:51

ผลการทดสอบ NT 2556, 2557, 2558

โดย:bemler เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา00:54:02

ประกาศผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

โดย:ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์ เมื่อ 29 มีนาคม 2559 เวลา04:55:50

การใช้เว็บบล็อก

โดย:ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ เมื่อ 23 มีนาคม 2559 เวลา01:26:20

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Report ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

1

bemler


2

ศน.ประสงค์ บุญมา


3

ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ


4

ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง


5

ผู้ดูแลระบบ-ภานุวัฒน์


6

ศน.สุกัญญา มาชำนิ


7

สิรพงศ์


8

ศน.อุบลรัตน์ หาญพานิชย์


9

ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์


10

ศน.กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา


11

ศน.มณีวรรณ นามโสม


12

ศน.มิตรชัย มั่งคั่ง


13

ศน.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน


14

ศน.ชนกกานต์ ตุไตลา


15

ศน.บุษรา อ่อนคง


16

ศน.สุดสงวน กลงการ


17

ศน.พรพิมล ทักษะวรบุตร


18

ศน.พงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์


19

ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์


20

นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม


21

นางสาวกชพร จันทรนามศรี


 
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม
Filter:Between Date1 And Date2 Or

การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดือนมิถุนายน 2562

โดย:นิเทศโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง โดย ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศน.ศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ได้ออกปฏ...
เมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เวลา08:47:18

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

โดย:bemler

23 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน, ผอ.พูนศักดิ์  อินหาดก...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46

ติดตามและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1

โดย:bemler

23 มี.ค.61 คณะกรรมการโดยท่านรองฯ เสด็จ ,ผอ.ธนวรรธน์ ,ศน.มณีวร...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:02:37

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่3

โดย:bemler

วันนี้ 23มีค.61 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานขอ...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา13:56:33

นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่4ฯ

โดย:bemler

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯรังสฤษฎ์ ผอ. ไวยากรณ์    ศน.บุษรา   ...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา07:32:54

นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ อำเภอพระยืน

โดย:bemler

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน และคณะกรรมการฯ ออกเก็บ...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา03:48:50

การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โดย:bemler

การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา03:29:33

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ของท่าน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ข...
เมื่อ 06 มีนาคม 2561 เวลา03:22:20

การประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรือ...
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:45:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักด...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:39:45

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน มิถุนายน 59

โดย:bemler

วันที่ 1 มิถุนายน 59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดก...
เมื่อ 01 มิถุนายน 2559 เวลา12:45:48

การจัดสอบ ONET ประจำปี 2558

โดย:bemler

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำโดยท่า...
เมื่อ 07 มีนาคม 2559 เวลา04:10:16

อ่านข่าวทั้งหมด...
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:prasong

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ขอแนะนำ:ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 เบอร์โทร: 081-5921213 e-mail: drwang_boonsit@hotmail.com ...

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10:48:56
ขอแนะนำ:นางสาวพรพิมล ทักษะบรบุตร โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ICT กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบคือกลุ่มฯที่ 7-8 เบอร์โทร: 084-5118349 ...

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10:48:33
ขอแนะนำ:นายมิตรชัย มั่งคั่ง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกลุ  นายมิตรชัย มั่งคั่ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการ และก.ต.ป.น. กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:07:37
ขอแนะนำ:นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-2 ...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา02:23:08
ขอแนะนำ:นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางอุบลรัตน์  หาญพานิชย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุุมงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-2 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:35
ขอแนะนำ:นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสาวพงษ์ลัดดา  รักษ์ณรงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศและระบบประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:29
ขอแนะนำ:นางชนิสา ฮวดศรี โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางชนิสา  ฮวดศรีี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระศิลปศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 3,10-11 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:12
ขอแนะนำ:นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 13-14 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:05
ขอแนะนำ:นางสุดสงวน กลางการ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสุดสงวน กลางการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 1-2 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:29:57
ขอแนะนำ:นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
- ชื่อ  -  สกุล นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ - เบอร์โทร 089-7129297 - E mail : supra2047@gmail.com - Line (ถ้ามี) - งานที่รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ICT (DLIT, โครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน) กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขตนิเทศรับผิดชอบ: กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 และ 5 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา04:17:54
ขอแนะนำ:นายประสงค์ บุญมา โดย:ศน.ประสงค์ บุญมา
ศน.ประสงค์  บุญมา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ ประสงค์  บุญมาตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษเบอร์โทร +66 081 592 2206รับผิดชอบ งานด้านสื่อ ICTสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีดูแลศูนย์สถานศึกษาที่ 6 และ 12...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา02:24:42
ขอแนะนำ:นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 4-5 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:29:38
ขอแนะนำ:นางมณีวรรณ นามโสม โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางมณีวรรณ นามโสม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระปฐมวัย กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 6,12 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:27:35
ขอแนะนำ:นางบุษรา อ่อนคง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ นางบุษรา  อ่อนคง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจที่ 3 กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อ ICT รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดูแลกลุ่มสถานศึกษาที่ 7-8 ...

เมื่อ 08 มีนาคม 2559 เวลา01:35:44
ขอแนะนำ:ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดแลประเมินผลการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบคือกลุ่มฯที่ 1 เบอร์โทร: 089-617-3001 ...

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา23:22:06

อ่านข่าวทั้งหมด...
เชื่อมโยงเครือข่าย
ราคาน้ำมันวันนี้