กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   1464 คน

สถิติปีนี้:        9229 คน

สถิติทั้งหมด: 44268 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2562

โดย:bemler เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา15:09:12

ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา

โดย:ผอ.ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา06:44:51

ผลการทดสอบ NT 2556, 2557, 2558

โดย:bemler เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา00:54:02

การใช้เว็บบล็อก

โดย:ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ เมื่อ 23 มีนาคม 2559 เวลา01:26:20

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Report ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

1

bemler


2

ศน.ประสงค์ บุญมา


3

ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ


4

ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง


5

ผู้ดูแลระบบ-ภานุวัฒน์


6

ศน.สุกัญญา มาชำนิ


7

ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์


8

ศน.กีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา


9

ศน.มิตรชัย มั่งคั่ง


10

ศน.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน


11

ศน.ชนกกานต์ ตุไตลา


12

ศน.สุดสงวน กลงการ


13

ศน.พงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์


14

ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์


15

นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม


16

นางสาวกชพร จันทรนามศรี


 
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม
Filter:Between Date1 And Date2 Or

การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดือนมิถุนายน 2562

โดย:นิเทศ.................... โดย นิเทศโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง โดย ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศน.ศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ได้ออกปฏ...
เมื่อ 29 เมษายน 2563 เวลา12:35:25

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

โดย:bemler

23 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน, ผอ.พูนศักดิ์  อินหาดก...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46

ติดตามและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1

โดย:bemler

23 มี.ค.61 คณะกรรมการโดยท่านรองฯ เสด็จ ,ผอ.ธนวรรธน์ ,ศน.มณีวร...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:02:37

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่3

โดย:bemler

วันนี้ 23มีค.61 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานขอ...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา13:56:33

นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่4ฯ

โดย:bemler

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯรังสฤษฎ์ ผอ. ไวยากรณ์    ศน.บุษรา   ...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา07:32:54

นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ อำเภอพระยืน

โดย:bemler

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน และคณะกรรมการฯ ออกเก็บ...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา03:48:50

การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โดย:bemler

การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา03:29:33

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ของท่าน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ข...
เมื่อ 06 มีนาคม 2561 เวลา03:22:20

การประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรือ...
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:45:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักด...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:39:45

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน มิถุนายน 59

โดย:bemler

วันที่ 1 มิถุนายน 59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดก...
เมื่อ 01 มิถุนายน 2559 เวลา12:45:48

การอบรมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดทำรายงานประจำปี

โดย:bemler

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จ...
เมื่อ 05 มกราคม 2559 เวลา04:34:10

อ่านข่าวทั้งหมด...
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:prasong

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ขอแนะนำ:นายสมหวัง บุญสิทธิ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นายสมหวัง  บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 เบอร์โทร: 081-5921213 e-mail : drwang_boonsit@hotmail.com ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา03:04:43
ขอแนะนำ:นายประสงค์ บุญมา โดย:ศน.ประสงค์ บุญมา
ศน.ประสงค์  บุญมา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นายประสงค์  บุญมาตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเบอร์โทร : 081-592-2206...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา07:46:24
ขอแนะนำ:นางสุดสงวน กลางการ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสุดสงวน กลางการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทร : 098-995-6232 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา06:47:48
ขอแนะนำ:นายมิตรชัย มั่งคั่ง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นายมิตรชัย มั่งคั่ง ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เบอร์โทร : 095-652-6842 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา07:46:15
ขอแนะนำ:นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพงษ์ลัดดา  รักษ์ณรงค์ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เบอร์โทร : 081-768-4593 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา07:45:46
ขอแนะนำ:นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) เบอร์โทร : 081-054-7070 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา07:45:59
ขอแนะนำ:นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เบอร์โทร : 089-278-4228 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา06:47:39
ขอแนะนำ:นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนกกาญจน์  ตุไตลา ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์) เบอร์โทร : 093-389-6495 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา07:46:06
ขอแนะนำ:นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สพฐ. เบอร์โทร 089-7129297 E-mail : supra2047@esdc.go.th ...

เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา16:16:27
ขอแนะนำ:นางสาวสุกัญญา มาชำนิ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เบอร์โทร : 089-418-0088 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา06:47:16
ขอแนะนำ:นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เบอร์โทร : 088-562-8059 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา07:45:29
ขอแนะนำ:นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) และ คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร: 089-617-3001 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา03:06:59
ขอแนะนำ:นางสาวกชพร จันทนามศรี โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชพร  จันทนามศรี ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : ปฐมวัย เบอร์โทร : 095-198-2286 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา06:47:06
ขอแนะนำ:นางสาวพรชนก เหล่าเทพ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรชนก  เหล่าเทพ ช่วยราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เบอร์โทร : 095-486-5929 ...

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา06:46:59

อ่านข่าวทั้งหมด...
เชื่อมโยงเครือข่าย