กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

นิเทศออนไลน์

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   20 คน

สถิติปีนี้:        79 คน

สถิติทั้งหมด: 18154 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
New Ribbon
Slide 1

คณะบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เรื่อง "ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

Slide 1

ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำโดยท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานที่ สพป.ภูเก็ตและมอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.สายัณห์ ไกรนรา

Slide 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ นำคณะบุคลากรศึกษาดูงานที่ สพป.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23-25 กพ.2561

Slide 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่่ ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ ดร.ศิิรกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมชมและเป็นกำลีังใจให้นักเรียนที่เป้นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Slide 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Slide 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Slide 1

ดร.ศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ภูเก็ต

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการทดสอบ NT 2556, 2557, 2558

โดย:bemler เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา00:54:02

ประกาศผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558

โดย:ศน.วราวุธ ปัทถาพงษ์ เมื่อ 29 มีนาคม 2559 เวลา04:55:50

การใช้เว็บบล็อก

โดย:ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ เมื่อ 23 มีนาคม 2559 เวลา01:26:20

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 5

โดย:bemler

23 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน, ผอ.พูนศักดิ์  อินหาดก...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:04:46

ติดตามและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 1

โดย:bemler

23 มี.ค.61 คณะกรรมการโดยท่านรองฯ เสด็จ ,ผอ.ธนวรรธน์ ,ศน.มณีวร...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา14:02:37

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่3

โดย:bemler

วันนี้ 23มีค.61 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานขอ...
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา13:56:33

นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่4ฯ

โดย:bemler

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯรังสฤษฎ์ ผอ. ไวยากรณ์    ศน.บุษรา   ...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา07:32:54

นิเทศ เก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ อำเภอพระยืน

โดย:bemler

22 มีนาคม2561 ท่านรองฯวิเศษ พลอาจทัน และคณะกรรมการฯ ออกเก็บ...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา03:48:50

การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โดย:bemler

การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก...
เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา03:29:33

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ของท่าน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ข...
เมื่อ 06 มีนาคม 2561 เวลา03:22:20

การประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.ภูมิพัทธ เรือ...
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา06:45:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โดย:bemler

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักด...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:39:45

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน มิถุนายน 59

โดย:bemler

วันที่ 1 มิถุนายน 59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดก...
เมื่อ 01 มิถุนายน 2559 เวลา12:45:48

การจัดสอบ ONET ประจำปี 2558

โดย:bemler

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำโดยท่า...
เมื่อ 07 มีนาคม 2559 เวลา04:10:16

การอบรมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดทำรายงานประจำปี

โดย:bemler

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จ...
เมื่อ 05 มกราคม 2559 เวลา04:34:10

อ่านข่าวทั้งหมด...
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ขอแนะนำ:ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 เบอร์โทร: 081-5921213 e-mail: drwang_boonsit@hotmail.com ...

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10:48:56
ขอแนะนำ:นางสาวพรพิมล ทักษะบรบุตร โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ICT กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบคือกลุ่มฯที่ 7-8 เบอร์โทร: 084-5118349 ...

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10:48:33
ขอแนะนำ:นายมิตรชัย มั่งคั่ง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกลุ  นายมิตรชัย มั่งคั่ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการ และก.ต.ป.น. กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:07:37
ขอแนะนำ:นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-2 ...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา02:23:08
ขอแนะนำ:นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางอุบลรัตน์  หาญพานิชย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุุมงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-2 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:35
ขอแนะนำ:นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสาวพงษ์ลัดดา  รักษ์ณรงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศและระบบประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:29
ขอแนะนำ:นางชนิสา ฮวดศรี โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางชนิสา  ฮวดศรีี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระศิลปศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 3,10-11 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:12
ขอแนะนำ:นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 13-14 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:30:05
ขอแนะนำ:นางสุดสงวน กลางการ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสุดสงวน กลางการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 1-2 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:29:57
ขอแนะนำ:นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
- ชื่อ  -  สกุล นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ - เบอร์โทร 089-7129297 - E mail : supra2047@gmail.com - Line (ถ้ามี) - งานที่รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ICT (DLIT, โครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน) กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขตนิเทศรับผิดชอบ: กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 และ 5 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา04:17:54
ขอแนะนำ:นายประสงค์ บุญมา โดย:ศน.ประสงค์ บุญมา
ศน.ประสงค์  บุญมา ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ ประสงค์  บุญมาตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษเบอร์โทร +66 081 592 2206รับผิดชอบ งานด้านสื่อ ICTสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีดูแลศูนย์สถานศึกษาที่ 6 และ 12...

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา02:24:42
ขอแนะนำ:นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 4-5 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:29:38
ขอแนะนำ:นางมณีวรรณ นามโสม โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล  นางมณีวรรณ นามโสม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระปฐมวัย กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 6,12 ...

เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 เวลา06:27:35
ขอแนะนำ:นางบุษรา อ่อนคง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ นางบุษรา  อ่อนคง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจที่ 3 กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อ ICT รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดูแลกลุ่มสถานศึกษาที่ 7-8 ...

เมื่อ 08 มีนาคม 2559 เวลา01:35:44
ขอแนะนำ:ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดแลประเมินผลการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบคือกลุ่มฯที่ 1 เบอร์โทร: 089-617-3001 ...

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา23:22:06

อ่านข่าวทั้งหมด...
เชื่อมโยงเครือข่าย
ราคาน้ำมันวันนี้