กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      24 คน

สถิติเดือนนี้:   68 คน

สถิติปีนี้:        325 คน

สถิติทั้งหมด: 19125 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ BLOG ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1 โดย ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ภาพกิจกรรมโดย ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์

อ่านข่าวทั้งหมด...
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการโดย ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์

อ่านข่าวทั้งหมด...