กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      24 คน

สถิติเดือนนี้:   68 คน

สถิติปีนี้:        325 คน

สถิติทั้งหมด: 19125 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ BLOG ศน.ประสงค์ บุญมา

อ่านข่าวทั้งหมด
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1 โดย ศน.ประสงค์ บุญมา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
...
ภาพกิจกรรมโดย ศน.ประสงค์ บุญมา

อ่านข่าวทั้งหมด...
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการโดย ศน.ประสงค์ บุญมา

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:prasong

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...